Prilagođeni potrebama dinamičnih sustava

Malo je veliko

Provjerena i kvalitetna rješenja koja nude aplikacije prilagođene Vašim potrebama. Brzina odaziva, pouzdanost, modularnost našeg sustava upravljanja resursima je svako naša prednost. Iskustvo i referentna lista Informatičkog inženjeringa mogu jamčiti da će Vaše poslovne potrebe biti prepoznate i podržane.

Sustav upravljanja resursima poduzeća


Pratite poslovanje u realnom vremenu. Sustavi planiranja poslovnih resursa povezuju sve podatke i procese u jedan cjeloviti sustav.

Ključni element našeg sustava je korištenje ujedinjene baze podataka koja pohranjuje podatke za različite module sustava. Naš sistem sve resurse prati u realnom vremenu, tj. svaki pomak se evidentira u trenutku kada se dogodi, pa rukovoditelj u svakom trenutku može imati izvještaj.

Implementacijom našeg sustava, menadžment može pratiti sve troškove u nastajanju te u hodu „prilagođivati” poslovanje. Uvođenjem našeg sutava možete očekivati međusobno informacijsko povezivanje svih dijelova poduzeća te ukidanje redundantnih podataka i redundantnog unosa podataka. U poduzećima kod kojih je to bitno, mogu se ostvariti velike uštede i ubrzavanje poslovnih procesa samo na temelju povezivanja.